Fundacja „Nasze Zdrowie” powstała, aby pomagać osobom:

chorym
w podeszłym wieku
niepełnosprawnym fizycznie
znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej bądź materialnej

Nasza pomoc wyraża się poprzez:

prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie promocji i ochrony zdrowia
wspieranie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia
wspieranie działań medycznych związanych z przeprowadzaniem zbiegów medycznych lub operacji, których wykonanie wiąże się z oczekiwaniem pacjenta na realizację
zwiększenie świadomości zdrowotnej Polaków
propagowanie idei pomocy i solidarności społecznej

Nasze główne cele statutowe:

pomoc charytatywna
ratunek dla oka
ochrona zdrowia